تور نمایشگاه گوانجو

پرواز مستقیم ماهان به گوانجو

تاریخ حرکت از 22 فروردین

تور پکن + شانگهای(ویژه نوروز)

هواپیمایی ماهان

تاریخ حرکت 27 اسفند ماه ، 3 و 5 فروردین ماه

تور پکن + شانگهای(ویژه نوروز)

هواپیمایی ماهان

تاریخ حرکت 27 اسفند ماه ، 3 و 5 فروردین ماه