چرا دنیای گردش نور را انتخاب کنیم ؟

شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری ، زیارتی و ریلی دنیای گردش نور با بیش از 5 سال حسن سابقه در عرصه گردشگری کلیه فعالیت هتی خود را بر مبنای استاندارد جهانی ISO 9001,ISO 10002 , ISO 10004 

هدفمند نموده و در این راستا برای مسافران خود خدمات اقساطی تور ها را نیز در نظر گرفته است.امید است به لطف و مرحمت الهی بیش از پیش در این عرصه خدمتگزار ایرانیان باشیم

شماره تلفن: 02154642

telegram 09332800502

نمونه جزئی از خدمتگزاری به گروه های خاص مسافری:

لشکر ناحیه مقاومت بسیج الغدیر، تیپ 20 رمضان نیروی زمینی سپاه ، صنایع دفاع شهید همت، سپاه حضرت محمد رسول ا... ، یگان ویژه صابرین نزسا، لشکر 27 حضرت محمد رسول ا... ، مرکز کارکنان کل سپاه ، مرکز خدمات قرارگاه دو کوهه ، معاونت نیروی انسانی پلیس فرودگاه امام خمینی، اداره کل پایانه های کشوری ، معاونت زیبا سازی شهرداری ناحیه 12 و .....